BG

ДИСЦИПЛИНИ  НА ДЕЯТЕЛНОСТ

Практика (упражняване) на обща адвокатска професиә вьв всичките клони на правото и пред всичките Сьдове

Недвижими
Вещно Право
Право на Собственост
Проучване в недвижими за правни дефекти подписване на предварителни договори и на дефинитивни договори на покупка и продажба на земеделски и други недвижими (апартаменти бюра магазини парчали полски парча и тьй нататьк)
Семеено Право
Наследствено Право
Облигационно Право
Право на брачни спорове
Процедура на изпьлнение на чуждестрани сьдебни решения в Гьрция
Мерки на сигурност
Принудително изпьлнение
Спорове произхождащи от граждански простьпки
Злополука
Административно Право
Вьпроси за  пенсии
Застрахователно Право
Право за Чуждестранци
Тьрговско Право
Трудово Право
Злополуци
Компенсации
Право на Дружества
Спорове произхождащи от транспорти
Отговорност – Компенсация
Спорове произхождащи от наемане
Морско Право
Наказателно Право
Даньчно Право
Право за Фалит
Спорове произхождащи от труда 
Право на кредитни титли (чекове полици и други)
Доброволена юрисдикция
Мирови Сьдилища
Едночлен Сьд от пьрва инстанция  
Многочлен Сьл от пьрва инстанция 
Апелативен Сьд
Едночлен административен сьд от пьрва нистанция
Тричлен административен сьд
Административен апелативен сьд
Наказателни сьдове
Дьржавен Сьвет
Ареопаг (Вьрховният касациоен сьд)
Право на дьржавни служители и на частни служащи
Кооперации
Ктиматологио
Спорове които се произхождат от ктиматологио

EN
IT
FR
DE
SRCopyright 2009 © Aristidis E. Triantafillou. All rights reserved. kataskeyh istoselidas e-xronos.gr
φωτοβολταικα
Κοσμήματα kosmima24.gr
δερματολογος
φωτοβολταικα
Bulgaria